Yvette Eveleens treedt toe tot het bestuur van Stichting NF. Yvette heeft zelf NF en gaat al lang voorop in de strijd. Ze is al meerdere keren in de media verschenen om haar verhaal en dat van NF te doen. Zo stond ze o.a. in de Linda en deed ze mee aan het TV programma 'The beauty and the beast'.

Yvette gaat zich binnen de stichting bezig houden met de organisatie en met fondsenwerving. Ze volgt Emilie van Ittersum op die om persoonlijke redenen de stichting heeft moeten verlaten. Het bestuur bestaat verder uit André Teelen, Saskia Dekker, Peter Jan Weterings en Hubert van Wensen (voorzitter). Welkom Yvette!